Strona Główna

Świetlica Terapeutyczna nr 2 jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego.

W swej działalności koncentruje się na wspieraniu rozwoju indywidualnego dzieci i młodzieży w różnych zakresach oraz na pracy z rodziną wychowanka. W celu wsparcia rodziny świetlica zapewnia pomoc dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami.