Oferta

Dla dzieci

 1.  Socjoterapia
 2. Zajęcia wychowawcze w tym odrabianie lekcji
 3. Zajęcia Korekcyjno – Kompensacyjne
 4. Metoda Dobrego Startu
 5. Zaj. spec. wspomagające ogólny rozwój
 6. Logopedia
 7. Terapia Integracji Sensorycznej

Wychowankom oferujemy

 1.  Zajęcia teatralne
 2. Koło kulinarne
 3. Koło filmowe
 4. Zajęcia twórczego myślenia
 5. Kolo gier i zabaw grupowych
 6. Pomoc w nauce
 7. Koło turystyczne
 8. Zajęcia plastyczne

Propozycja dla młodzieży

 1. Socjoterapia
 2. Psychoterapia
 3. Zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne
 4. Doradztwo zawodowe
 5. Treningi
  • Trening asertywności
  • Trening radzenia sobie ze złością