Witamy na naszej stronie.

Świetlica Terapeutyczna nr 2 powstała 1 września 1989 roku jako częśc integralna SP nr 30. Do jej zadań należało prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży - uczniów tej szkoły, wspomaganie procesu wychowawczego przez współpracę z wychowawcami klas, a także podnoszenie poziomu wiedzy pedagogicznej pracowników szkoły. Mieściła się w budynku Klubu Kultury "17". Decyzją Kuratora Oświaty z dnia 1 września 1995 roku została wyłączona z tej struktury i stała się jednostką samodzielną. Pozwoliło to na objęcie opieką większej ilości dzieci i młodzieży oraz rozszerzenie wykonywanych zadań. Pomysłodawczynią i założycielem Świetlicy Terapeutycznej nr 2 była Pani Henryka Kołaszewska. Dyrektor tej placówki do 2006 roku.

W 1999 roku placówka otrzymała od Urzędu Miasta nowy lokal przy ulicy Jarockiej 65. Znacznie poprawiły się warunki pracy, a także zaistniała mozliwość wprowadzenia nowych profilów pracy.

Zmiana przepisów spowodowała, że z dniem 1 stycznia 2000 roku placówki opiekuńczo - wychowawcze zostały przejęte przez pomoc społeczną, co spowodowało konieczność dostosowania sie do nowych wymogów. Naszymi klientami stały się dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych alkocholizmem, narkomanią, przestępczością.

W roku 2006 dyrektorem placówki został Dariusz Poniewozik. Od 1 stycznia 2014 roku Świetlica Terapeutyczna nr 2 w myśl Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastepczej jest placówką wsparcia dziennego typu specjalistycznego.

 

Galeria

Aktualności

FreD Goes Net

"FreD Goes Net" jest programem profilaktyki selsektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej

TUKaN

Trening Umiejętności Kontroli zachowań związanych z Alkoholem i Narkotykami to program zajęć korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi

Więcej

Ważne dokumenty.

Dla rodzica.

Oprócz zajęć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, terapeuci przygotowali ofertę skierowana dla rodziców. Proponujemy Państwu takie formy pomocy jak: konsultacje terapeutyczne, szkołę dla rodziców, mediacje rodzinne, doradztwo zawodowe.