Historia

Świetlica Terapeutyczna nr 2 powstała 1 września 1989r. jako część integralna SP nr 30.

Do jej zadań należało prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży -uczniów tej szkoły, wspomaganie procesu wychowawczego przez współpracę z wychowawcami klas, a także podnoszenie poziomu wiedzy pedagogicznej pracowników szkoły.

Mieściła się w budynku Klubu Kultury „17″ przy ul. Leyka 17. Decyzję kuratora Oświaty z dnia 1 września 1995 r została wyłączona z tej struktury i stała się jednostką samodzielną. Pozwoliło to na objęcie opieką większej liczby dzieci i młodzieży oraz rozszerzenie wykonywanych zadań.

Pomysłodawczynią i założycielem Świetlicy Terapeutycznej nr 2 była Pani Henryka Kołaszewska – pedagog, socjoterapeuta, specjalista z zakresu edukacji seksualnej, dyrektor do roku 2006

W 1999 r. placówka otrzymała od Urzędu Miasta nowy lokal przy ul. Jarockiej 65.

Znacznie poprawiły się warunki pracy, a także zaistniała możliwość wprowadzenia nowych profilów pracy.

Zmiana przepisów spowodowała, że z dniem 1 stycznia 2000 r. placówki opiekuńczo-wychowawcze zostały przejęte przez pomoc społeczną, co spowodowało konieczność dostosowania się do nowych wymogów. Naszymi klientami stały się dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, przestępczością, niewydolnych wychowawczo.

W roku 2006 dyrektorem placówki został Pan Dariusz Poniewozik – pedagog, psychoterapeuta