Witamy na naszej stronie.

Świetlica Terapeutyczna nr 2 jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego. Istnieje od roku 1989. Prowadzona jest przez Gminę Olsztyn. W swej działalnosci świetlica koncentruje się na wspieraniu rozwoju indywidualnego dzieci i młodzieży w różnych zakresach oraz na pracy z rodziną wychowanka. W celu wsparcia rodziny świetlica zapewnia pomoc dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestepczością lub uzależnieniami. Wszystkie formy zajęć prowadzone w placówce są bezpłatne. 

Koła zainteresowań.

Oprócz zajęć specjalistycznych placówka przygotowała dla swoich wychowanków, różne formy zajęć pozalekcyjnych. Jest to między innymi nauka języka angielskiego prowadzona przez profesjonalnych lektorów, koło teatralne podczas, kótrego dzieci poznaja tajnki gry aktorskiej, koło turystyczne i wiele innych. Więcej można dowiedzieć sie wchodząc w zakładkę "oferta".

 

Galeria

Aktualności

FreD Goes Net

"FreD Goes Net" jest programem profilaktyki selsektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej

TUKaN

Trening Umiejętności Kontroli zachowań związanych z Alkoholem i Narkotykami to program zajęć korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi

Więcej

Ważne dokumenty.

Dla rodzica.

Oprócz zajęć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, terapeuci przygotowali ofertę skierowana dla rodziców. Proponujemy Państwu takie formy pomocy jak: konsultacje terapeutyczne, szkołę dla rodziców, mediacje rodzinne, doradztwo zawodowe.