Dla dzieci

 1.  Socjoterapia
 2. Zajęcia wychowawcze w tym odrabianie lekcji
 3. Zajęcia Korekcyjno - Kompensacyjne
 4. Metoda Dobrego Startu
 5. Zaj. spec. wspomagające ogólny rozwój
 6. Logopedia
 7. Terapia Integracji Sensorycznej

Wychowankom oferujemy

 1.  Zajęcia teatralne - czytaj więcej
 2. Koło kulinarne - czytaj więcej
 3. Koło filmowe - czytaj więcej
 4. Zajęcia twórczego myslenia - czytaj więcej
 5. Kolo gier i zabaw grupowych - czytaj więcej
 6. Pomoc w nauce
 7. Koło turystyczne
 8. Zajęcia plastyczne
 9. Naukę języka angielskiego

Propozycja dla młodzieży

 1. Socjoterapia
 2. Psychoterapia
 3. Klub młodzieżowy
 4. Zajęcia profilaktyczno - terapeutyczne
  • TUKAN
  • FRED
 5. Doradztwo zawodowe
 6. Treningi
  • Trening asertywności
  • Trening radzenia sobie ze złością

Galeria

Aktualności

FreD Goes Net

"FreD Goes Net" jest programem profilaktyki selsektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej

TUKaN

Trening Umiejętności Kontroli zachowań związanych z Alkoholem i Narkotykami to program zajęć korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi

Więcej

Ważne dokumenty.

Dla rodzica.

Oprócz zajęć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, terapeuci przygotowali ofertę skierowana dla rodziców. Proponujemy Państwu takie formy pomocy jak: konsultacje terapeutyczne, szkołę dla rodziców, mediacje rodzinne, doradztwo zawodowe.