O zajęciach

Teatr w życiu dziecka i młodzieży jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresownia.

Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę dziecka. Teatr jest szkołą życia, uczy przez przeżywanie i własne doświadczanie. Tu porażka nie staje się klęską, lecz doświadczeniem.

Młodzi aktorzy wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą. Udział w zajęciach teatralnych pozwala poznać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność pracy nad emocjami, rozwija wiarę w siebie. Uczy również współdziałania w grupie odpowiedzialności za swoje działania, świadomości, że od naszej postawy zależy sukces całej grupy.

Dodatkowym walorem jest fakt, że zajęcia teatralne prowadzone są przez terapeutów specjalizujących się w terapii pedagogicznej i logopedii, którzy szczególny nacisk kładą na:

  • rozwijanie nawyku starannej wymowy

  • korygowanie deficytów rozwojowych np. wad wymowy, rozwijanie i doskonalenie pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej.

 

Galeria

Aktualności

FreD Goes Net

"FreD Goes Net" jest programem profilaktyki selsektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej

TUKaN

Trening Umiejętności Kontroli zachowań związanych z Alkoholem i Narkotykami to program zajęć korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi

Więcej

Ważne dokumenty.

Dla rodzica.

Oprócz zajęć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, terapeuci przygotowali ofertę skierowana dla rodziców. Proponujemy Państwu takie formy pomocy jak: konsultacje terapeutyczne, szkołę dla rodziców, mediacje rodzinne, doradztwo zawodowe.