Informacje

Prosimy rodziców o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:

  1. Zabrania się przychodzenia dzieci, które są chore bądź miały kontakt z osobami zakażonymi SARS-CoV-2.
  2. Rodzic udziela zgody na mierzenie temperatury dziecku przed wejściem na teren placówki.
  3. Dziecko powinno przynieść ze sobą wystarczającą ilość maseczek jednorazowych oraz jednorazowych ochraniaczy na obuwie.
  4. Dziecko, które nie może dezynfekować rąk musi przynosić ze sobą rękawiczki jednorazowe.
  5. Dziecko musi mieć ze sobą przybory szkolne.

Więcej informacji udzielają pracownicy pod nr 895419407